Posted in 2016-2017 Մայրենի, Uncategorized

Ընտրությամբ Գործունեություների, Կլոր Սեղան․․․

Ես մասնակցեցի այդ կլոր սեղանին Գլխավոր  գրադարանում մարդիկ լեփ-լեցուն էր։ Կարծես եկել էին գրավելու Միջին և Ավագ դպրոցները։ Սովորողները ներկայացնում էին իրենց Ընտրությամբ գործունեություները։ Սկզբում ներկայացան օտար լեզուներ Իսպաներենը, Ֆրանսերենը, Իտալերեն, Պարսկերեն, Վրացերեն, Անգլերեն։ Իսպաներենի խումբը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s