Posted in Uncategorized

Check

Posted in 2016-2017 Մայրենի, Uncategorized

Ընտրությամբ Գործունեություների, Կլոր Սեղան․․․

Ես մասնակցեցի այդ կլոր սեղանին Գլխավոր  գրադարանում մարդիկ լեփ-լեցուն էր։ Կարծես եկել էին գրավելու Միջին և Ավագ դպրոցները։ Սովորողները ներկայացնում էին իրենց Ընտրությամբ գործունեություները։ Սկզբում ներկայացան օտար լեզուներ Իսպաներենը, Ֆրանսերենը, Իտալերեն, Պարսկերեն, Վրացերեն, Անգլերեն։ Իսպաներենի խումբը

Posted in 2016-2017 Մայրենի, Uncategorized

Մահն ու աղջիկը

Մահն ու աղջիկը

Այս անգամ ես ընթերցեցի Մահն ու աղջիկը: Այն ինձ ավելի դուր եկավ քան ժպիտը: Այն  շատ-շատ լավն է և հետաքրքիր: Այս պատմվածքը մի պառավի մասին է որը վախենում էամենինչին երբ ինչ որ մեկը կպնում իր դռանը կամ պանուհանին նա մտածում է որ այդ մահն է: Այդ պառավը իննստուն տարեկան է և այդ տարածքի մարդիկ մտածում են վոր նա երբեկ չի մահանալու: Այդ պատմությունը պատմում են երեխաներին իրենց ծնողները բայցերեխաները չեն հավատում ծնողներին:Մի մարդ ամեն օր գալիս էր մի տուփիկ էր դնում նրա դռան առջև և հեռանում դրա մեջ տարբեր ուտելիքներ կաին: Այդ ուտելիքները առավորտյան արևն էր տաքացնում իսկ գիշերը լուսինը հովացնում: Այս պատմվածքը հրաշալի պատմվածք էր:

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը: Հալման տեսակարար ջերմունակություն:Գոլորշիացում և խտացում:Եռում:Եռման ջերմաստիճան:Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմունակություն:

1.Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:

Նյութը կարող է լինել հեղուկ, պինդ և գազային վիճակներում։

2.Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:

Սառույցը, ջուրը, գոլորշին

3.Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

Տարբերությունը պայմանավորված է նյութի մասնիկների շարժման բնույթից և փոխազդեցությունից, որովհետև երեք ագրեգատային վիճակներն էլ բաղկացած են նույն մոլեկուլներից։

4.Ինչպիսի դիրքերում են մոլեկուլները գազերում,հեղուկներում եւ պինդ մարմիններում:

Գազը չունի ծավալ և ձև։ Հեղուկներում պահպանում է ծավալը, բայց փոխում է ծավալը։ Պինդ մարմիններում պահպանումը է ձևը և ծավալը։

5.Որ պրոցեսն է կոչվում հալում:

Բյուրեղային նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում։

6.Որ պրոցեսն է կոչվում պնդացում:

Հեղուկ վիճակից անցումը պինդ վիճակի կոչվում է պնդացում։

7.Ինչ է հալման ջերմաստիճանը:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նյութը հալվում է, կոչվում է հալման ջերմաստիճան։

8.Ինչն են անվանում հալման տեսակարար ջերմություն:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ հաղորդել 1կգ զանգվածով բյուրեղային մարմնին, այն հալման ջերմաստիճանում ամբողջությամբ հեղուկի վերածելու համար, կոչվում է հալման տեսակարար ջերմություն։

9.Ինչպես են հաշվում ջերմաքանակը,որն անհրաժեշտ է հալման ջերմաստիճանում
բյուրեղային մարմինը հալելու համար:

Q=λm

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Խնդիրների լուծում

Հալմում, բյուրեղացում

Տրաբերակ մեկ

m=1kg

λ=27*10կջ/կգ

Q=?

Q=λm=27*10կջ/կգ*1կգ=2710Ջ=2,7*10(5)ջ

պատ․`2


m=5kg

λ=27*10կջ/կգ

Q=?

Q=λm=27*10կջ/կգ*5կգ=135*10(4)


t1=10’c

t2=1540’c

լուծում ենք առանձին գրաֆիկով

Q=c1m1 (t1-t2)

C=460 Ջ/կգ՛c

m=5տ=5000կգ

λ=27*10 կՋ/կգ

Q-?

Q2=λm

Q=Q1+Q2

page39