Posted in Անհատական ուսումնական պլան, Uncategorized

Անհատական Ուսումնական ․Պլան

Ընտրություն-Կինո-Ֆոտո

Ֆիսկուլտ-Բասկետբոլ

Տնային-Բոլորը

Երթուղային-երկողմանի

Հավելյալ  դպրոցից դուս պարապմունք-Մաթեմ,Անգլերեն,Լող,Ջյու-Ջի-Ցու