Posted in 2016-2017 Մայրենի, Uncategorized

Ինչու՞ է ձմերուկը հատապտուղ

watermelon-300x200

Почему арбуз ягода?

Почему арбуз ягода? Арбуз Ягода это сочный плод с тонкой кожурой и большим количеством семян. Она всегда образуется при помощи нижних и верхних завязей. Если у растения есть мякоть, а внутри – много семян, оно считается ягодой (как, например, крыжовник, смородина). Интересный факт: ягодой считается также баклажан, кабачок, помидор. Почему арбуз – ягода? Проанализировав основные признаки арбуза, ботаники сделали вывод, что это – ягода. Вернее, он относится к подвиду, который носит название «тыквина». Интересный факт: железо, фолиевая кислота, фруктоза – далеко не полный список всех полезных веществ, которые содержит арбуз. Отличительные черты арбуза Арбуз – растение семейства бахчевых. Родиной считается Южная Африка. Выделяют 3 вида:1.Дикорастущий арбуз2.Кормовой арбуз. 3.Столовый арбуз . Кроме того, в этом «полосатом шаре» много воды, больше 80 %. И мало у кого возникают сомнения: арбуз – ягода!

Ինչու՞ է  ձմերուկը հատապտուղ

Ինչու՞ է  ձմերուկը հատապտուղ: Ձմերուկը  դա հատապտուղ է,  որը  ունի բարակ կեղև և մեծ քանակի սերմեր:Այն միշտ ստեղծվում է ներքին և վերին կպումներից:Եթե բույսի մեջ կա  փափկյանյութ  իսկ   մեջը  շատ  սերմ,  ապա այն  համարվում  է  հատապտուղ, օրինակ  ինչպես փշահաղարջը, հաղարջը: Հետաքրքիր  փաստ, հատապտուղ  է  համարվում  նաև  սմբուկը, դդմիկը, լոլիկը:  Ինչու՞ է  ձմերուկը հատապտուղ: Հետազոտելով  ձմերուկի հիմնական  հատկությունները, բոսաբանները հանգեցին  այն  եզրակացման ,  որ  այն  հատապտուղ է:Ավելի ճիշտ այն վերաբերում է այն տեսակին,որը կրում է                                        << դդում >> անունը: Հետաքրքիր  փաստ,երկաթ,ֆոսֆորաթթու,ֆռուկտոզա , սրանք դեռ բոլոր օգտակար նյութերի ցանկը չէ,ինչը կա ձմերուկի մեջ: Հիանալի հատկություն ձմերուկի մասին ,այն բոստանային բույս է:Ծննդավայրը համարվում է Հարավային Աֆրիկան:Առանձնանում են 3 տեսակի .

1.Վայրի աճող ձմերուկ 2.Կերակրման ձմերուկ 3.Սեղանի ձմերուկ

Այս հետաքրքիր << գծավոր գնդի>> մեջ շատ ջուր կա, ավելի քան 80%:

Posted in 2016-2017 Մայրենի, Uncategorized

Իմ Աշունը

Աշունը  սնվում  է  ծառերով,  թփերով,  եղանակի  բույրով:  
Նա  քնում  է    մեծ   տերևների  տակ՝  մրսելով  և  դողալով:
Աշունը   ծնվում  է  տերևների  խշխշոցից,   ջրերի  վշոցից:

Աշունը  մարդկանց  տրամադրությունը  բարձրացնում  է  և  ավելի  հետաքրքիր դարձնում  մարդկանց    կյանքը:  Աշունը  մարդուն  կարծես  տանից  դուրս  հանի  և   քայլեցնի  այգիներով՝  գույնզգույն  տերևների  տակ: Սիրահար  զույգերը  աշնանը    գնում   են  այգի,  նստում  և  լսում ծիտիկների  ծլվլոցը, ոչ  թե    սրճարանների  ռոքերը:

Posted in 2016-2017 Բնագիտություն, Uncategorized

Տնայիններ Բնագիտությունից

Քիամաիկան երևույթներին բնորոշ հատկություններ/դաս 1.3/

 

Լրացուցիչ աշխատանք

 

Բերել կենցաղում հանդիպող քիմիական երևույթների օրինականեր և նկարագրել դրանց հատկանիշները:

 

Վառված լուցկին-վառված, տաք

 

կոտրված փայտը-պինդ, կոտրատված

 

կոտրված ափսեն-թափանցիկ, կոտրված

 

 

 

Քիմիական ռեակցիաներ`միացման և քայքայման:

 

լրացուցիչ աշխատանք

 

Բերել միացման և քայքայման օրինակներ:

 

Ալյումին և յոդ-միացում

 

Ջրի քայքայումը-քայքայում

Երևույթներ,քիմիական և ֆիզիկական:  /դաս 1.1-1.2/

Լրացուցիչ աշխատանք

Թվարկել կենցաղում հանդիպող քիմիական և ֆիզիկական երևույթ:

 1. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

Ֆիզիկական երևույթներն են նրանք, որոնք անելուց հետո հնարավոր է լինում կրկին վերածել՝ այսպես ասած “փորձի գումարելիին”: Օրինակ եկեք շաքարավազը խառնենք ջրին, ստացվում է ինչ որ հեղուկ: Այժմ եկեք ջուրը գոլորշիացնենք և կրկին շաքարավազ կստանանք: Դա կոչվում է ֆիզիկական երևույթ:

 1. Որո՞նք են քիմիական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

Քիմիական երևույթներն էլ նրանք են, որոնք անելուցց հետո չեն կարող կրկին վերածվել իրենց նախկին տեսքին : Օրինակ եկեք շաքարավազը վառենք: Կստացվի ածուխ: Այժմ մենք կարո՞ղ ենք ածուխը վերածել շաքարավազի: Ոչ: Ուրեմն այս երևույթը կոչվում է քիմիական:

 1. Հետևյալերևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը,- քիմիական

բ) եղյամի առաջացումը,-ֆիզիկական

գ) կաթի թթվելը-քիմիական

դ) ջրի եռալը-ֆիզիկական

ե) հայելու  փշրվելը:-ֆիզիկական

 1. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ.

ա) մեթանի այրումը,

բ) բենզինի թորումը բնական նավթից,

գ) պողպատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

 1. Ո՞րն է քիմիական երևույթ.

1) շոգիացման հետևանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից,

2) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից,

Գործնական աշխատանք

 

Երևույթներ,քիմիական և ֆիզիկական:  /դաս 1.1-1.2/

Լրացուցիչ աշխատանք

Թվարկել կենցաղում հանդիպող քիմիական և ֆիզիկական երևույթ:

 1. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

Ֆիզիկական երևույթներն են նրանք, որոնք անելուց հետո հնարավոր է լինում կրկին վերածել՝ այսպես ասած “փորձի գումարելիին”: Օրինակ եկեք շաքարավազը խառնենք ջրին, ստացվում է ինչ որ հեղուկ: Այժմ եկեք ջուրը գոլորշիացնենք և կրկին շաքարավազ կստանանք: Դա կոչվում է ֆիզիկական երևույթ:

 1. Որո՞նք են քիմիական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

Քիմիական երևույթներն էլ նրանք են, որոնք անելուցց հետո չեն կարող կրկին վերածվել իրենց նախկին տեսքին : Օրինակ եկեք շաքարավազը վառենք: Կստացվի ածուխ: Այժմ մենք կարո՞ղ ենք ածուխը վերածել շաքարավազի: Ոչ: Ուրեմն այս երևույթը կոչվում է քիմիական:

 1. Հետևյալերևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը,- քիմիական

բ) եղյամի առաջացումը,-ֆիզիկական

գ) կաթի թթվելը-քիմիական

դ) ջրի եռալը-ֆիզիկական

ե) հայելու  փշրվելը:-ֆիզիկական

 1. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ.

ա) մեթանի այրումը,

բ) բենզինի թորումը բնական նավթից,

գ) պողպատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

 1. Ո՞րն է քիմիական երևույթ.

1) շոգիացման հետևանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից,

2) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից,

Գործնական աշխատանք

 

 

 

 

 

 

 

Տնային Աշխատանք.Բնագիտություն

Օքսիդներ, փորձել սովորել գրքում նշված օքսիդների անունները:Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող օքսիդների օրինակներ,բացատրել դրանց կիրառումը արդյունաբերության մեջ:

1, Հիմնական օքսիդներ, նատրիումի օքսիդ, պղնձի օքսիդ, ծծմբի օքսիդ, թթվային օքսիդներ, ալյումինի օքսիդ:

 

 

Օքսիդներ.

 

Օքսիդներ, երկտարր միացություններ են, որոնք բաղկացած են որևէ տարրի և թթվածնի ատոմներից։ Օքսիդներում թթվածինը դրսևորում է -2 օքսիդացման աստիճան։ Թթվածինը իր էլեկտրաբացսականությամբ երկրորդն է՝ ֆտորից հետո։ Այդ պատճառով գրեթե բոլոր տարրերը առաջացնում են օքսիդներ։

Օքսիդները բավականին տարածված են երկրի ընդերքում և առհասարակ տիեզերքում։ Օրինակ այդպիսի միացություններից է ժանգըջուրը,շաքարավազը,ածխաթթու գազը։

Միացությունները, որոնք պարունակում են թթվածնի երկու ատոմ կոչվում են պերօքսիդներսուպերօքսիդներ։ Կոպիտ ասած նրանք չեն մտնում օքսիդների դասի մեջ։

IUPAC-ի անվանումներ ցանկի համաձայն օքսիդները անվանվում են «օքսիդ» բառով և քիմիական տարրիսեռական հոլովով. օրինակ՝ Na2O նատրիումի օքսիդ, Al2O3ալյումինի օքսիդ։ Եթե տարրը ունի փոփոխականօքսիդացման աստիճան, ապա օքսիդի անվանման կողքին առանց բացատանիշի, փակագծերի մեջ նշվում է նրա օքսիդացման աստիճանը։ Օրինակ՝ Cu2О պղնձի օքսիդ(I), CuO պղնձի օքսիդ(II), FeO երկաթի օքսիդ(II), Fe2О3 երկաթի օքսիդ(III), Cl2O7 քլորի օքսիդ(VII)։

Կախված օքսիդում թթվածնի ատոմների թվից, դրանք կարող են ունենալ տարբեր անվանումներ։ Օրինակ, եթե պարունակում է մեկ ատոմ թթվածին, ապա անվանում են մոնօքսիդ, եթե երկու, ապա երկօքսիդ, իսկ եթե երեք, ապա՝ եռօքսիդ։ Օրինակ՝ ածխածնի մոնօքսիդ CO, ածխածնի երկօքսիդ СО2, ծծմբի եռօքսիդ SO3։

XIX դարից հրակայուն օքսիդները, որոնք գործնականորեն չեն լուծվում ջրում անվանեցին «հողեր»։[1]

Կա օքսիդների 4 հիմնական դաս՝հիմնային, թթվային, երկդիմի և աղ չառաջացնող։

Հիմնային են այն օքսիդները, որոնց համապատասխանում են Հիմքեր. դրանք մետաղների օքսիդներ են, օրինակ՝ Na2O, K2O, CaO, Fe2O3։

Թթվային են այն օքսիդները, որոնց համապատասխանում են Թթուներ. դրանք էլ ոչ մետաղների օքսիդներն են, օրինակ՝ N2O3, P2O5, Cl2O7, Mn2O7։

Երկդիմի են այն օքսիդները, որոնք կարող են փոխազդել թե թթուների, թե հիմքերի հետ.դրանք բոլորը համեմատաբար պասիվ մետաղների օքսիդներ են, ինչպես ZnO, FeO, Al2O3 օքսիդները։

Աղ չեն առաջացնում այն օքսիդները, որոնք չեն փոխազդում ոչ թթուների, ոչ հիմքերի հետ.դրանք ոչ մետաղների օքսիդներ են, ինչպես՝ NO, N2O, CO և այլն։

 

Դասարանական Աշխատանք.Բնագիտություն

Տորֆ

Տորֆը բարդ կիսադիսպերս բազմաբաղադրամաս համակարգ է, որին բնորոշ է բարձր խոնավությունը բնական տեղադրման վայրում, ծակոտկենությունը և սեղմվելիության բարձր գործակիցը։ Ս.-ի տեքստուրան միատարր է, երբեմն շերտավոր, ստրուկտուրան՝ սովորաբար թելավոր կամ պլաստիկ։ Գույնը դեղին է, կամ տատանվում է գորշից մինչև սև։ Թույլ քայքայված Տորֆը չոր վիճակում ունի փոքր խտություն, ջերմահազորդականության փոքր գործակից և գազակլանման մեծ ունակություն։

Բարձր դիսպերսայնության Տորֆը չորացնելիս առաջանում է մեխանիկական մեծ ամրություն ունեցող խիտ բեկորներ, որոնց ջերմատվությունը, 40% խոնավությամ դեպքում տատանվում է 2650-3120կկալ/կգ սահմաններում։ ՍՍՀՄ-ում տորֆաչահիչների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 86,0 միլիոն հա, իսկ երկրբ. պաշարները՝ 166,4 միլիարդ տ։ Տորֆի ոչ մեծ հանքավայրեր կան ՀՍՍՀ Վարդենիսի, Գուգարքի, Ստեփանավանի, Կալինինոյի շրջաններում։

Քարածուխ

Քարածուխ, բուսական ծագման այրվող կարծրօգտակար հանածո։ Ունի ածխացման ավելի բարձր աստիճան, քան գորշ ածուխը։ Գույնը սև է կամ գորշասև։ Փայլն ավելի ուժեղ է, քան գորշ ածխինը։ Պարունակում է 75-97% և ավելի ածխածին, 1, 5-5, 7% ջրածին, 1, 5-15%թթվածին, 0, 5-4% ծծումբ, մինչև 1, 5% ազոտ, 0, 5-2% ցնդող նյութեր։ Առաջանում է բարձրակարգ բույսերի օրգանական մնացորդների քայքայման արգասիքներից, որոնք փոխակերպվում են երկրակեղևի ապարներիճնշման և համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Քարածուխը տարածված է քարածխային, պերմի և յուրայի ժամանակաշրջաններինստվածքներում։ Տեղադրվում է տարբեր հզորության շերտերի ձևով։ ՀՀ-ում քարածխի փոքր քանակներ կանԳեղարքունիքիԼոռուՇիրակի(Ջաջուռ) մարզերում։ Օգտագործվում է որպես կենցաղային և էներգետիկ վառելիք, հումք՝ մետաղաձուլության և քիմիական արդյունաբերության համար։

Փայտ

Փայտ, չոր բնափայտ, օգտագործվում է որպես շինանյութ, թղթիարդյունաբերության հումք, վառելանյութ և այլ նպատակներով։ Արվեստում կիրառվում է հնագույն ժամանակներից՝ ճարտարապետության,քանդակագործության մեջ, դեկորատիվ-կիրառական, հատկապես ժողովրդական, արվեստում (կահ-կարասու քանդակազարդում, երանգավորում, զարդանախշում, ընդելուզում և այլն, շենքերի ճակատների և ինտերիերի փայտե մասերի քանդակազարդում, հղկված, նախշավոր տախտակներով պատերի երեսապատում և այլն), ինչպես և փայտագրության մեջ, դաջարվեստում՝ տպակաղապարներ պատրաստելիս։

Փայտի գուներանգների հարստությունը, մակատեսքի բազմազանությունը հնարավորություն են ընձեռում կերտվածքներն օժտելու դեկորատիվ էֆեկտներով, իսկ մշակման համեմատաբար դյուրինությունը նպաստում է արվեստագետի մտահղացումների անմիջական մարմնավորմանը։

Բենզին

Բենզիննավթի վերամշակման արգասիք։ Բնորոշ հոտով, թափանցիկ, դյուրավառ հեղուկ է։ Մաքուր բենզինը հաճախ օգտագործում են ճարպաբծերի,յուղաներկերիստեարինիպարաֆինի,մոմի հետքերի հեռացման, ինչպես նաև հրահանների լցավորման համար։

Բենզինը հարկավոր է պահել ապակե լավ փակվող ամանում (ռետինե խցանը պիտանի չէ), կրակից,էլէկտրավառարաններից և ջեռուցիչ այլ սարքերից հեռու։ Բենզինից օգտվելիս արգելվում է մոտակայքում կրակ վառել։ Բռնկված բենզինը չի կարելի հանգցնել ջրով․ այն պետք է ծածկել հաստ կտորով։ Բենզինի գոլորշիներ պարունակող սենյակում տևականորեն գտնվելը վնասակար է մարդու համար, ուստի բենզին գործածելուց հետո անհրաժեշտ է սենյակը լավ օդափոխել։

Մազութ

Մազութ, մածուցիկ հեղուկ՝ բենզինըլիգրոինըկերոսինը, և դիզելային վառելանյութը նավթից ուղղակի թորելով կամ կրեկինգով բաժանելուց հետո ստացվող մնացորդը։ Մազութի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները կախված են ելանյութ-նավթի բաղադրությունից և թեթև ֆրակցիաների մնացորդային պարունակությունից։ Մուգ, հաստ շերտում սև հեղուկ է։ Խտությունը՝ 890-1000 կգ/մ3(20 °C), այրման ջերմությունը՝ 38-42 Մչ/կգ (9100-10000 կկալ/կգ)։ Պարունակում է խեժեր (մինչև 60%), ծծումբ (0,8-3,5%), մոխիր (0,1-Ο,5%) և այլն։ Օգտագործվում է որպես հեղուկ վառելանյութ (գազագեներատորների, արտադրական վառարանների, շոգեկաթսաների համար), նաև որպես հումք՝ քսայուղեր,կուպրկոքս, բենզին, դիզելային վառելանյութ ստանալու համար և այլ նպատակներով։ Մազութից բենզին և դիզելային վառելանյութ ստանալու համար այն ենթարկում են կրեկինգի կամ հիդըրման։

Գազ

Բնական գազը օգնակար անհամ, անհոտ և անգույն գազային միացություն է։ Առաջացել է երկրի ընդերքում անօդ պայմաններում։ Բնական գազը հանածո վառելանյութերից ամենամաքուր այրվողն է և ամենահարմարը արտահանելու և օգտագործելու համար։ Բնական գազ կա թե զարգացող և զարգացած երկրներում և ավելի շատ պաշարներ կան բնական գազի զարգացող երկրներում, քանի որ զարգացածները անխնա օգտագործում և արտահանում են բնական գազը։ Բնական գազով հարուստ են մի շարք երկրներ դրանցից են՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Սաուդյան Արաբիան, ԱՄՆև այլն։ Ներկայումս բնական գազը տեղափոխում են խողովակաշարերով և դա միակ եղանակն է, սակայն միմյանցից շատ հեռու գտնվող երկրներ իհարկե անհնար է տեղափոխել բնական գազ, քանի որ այդքան մեծ խոխովակաշար հազիվ թե կառուցվի։ Բնական գազը շատ մեծ դեր ունի ինչպես կենցաղում, այնպես էլ արդյունաբերության մեջ։ ՋԷԿ-երում օգտագործվող վառելիքների շարքում այն զիջում է միայն ածխին։ Բնական գազը որպես ավտոմեքենային վառելիք աշխարհում սկսկել է ավելի մեծ դեր ունենալ, քանի որ համեմատաբար էժան է նավթից՝ բենզինից և էկոլոգիապես ավելի մաքուր է։ Կա նաև մի տեսություն, որտեղ հստակ ապացուցված է, որ երկրներում, որտեղ ավտոմեքենաները աշխատում են գազով այնտեղ օդը ավելի մաքուր է, իսկ այն երկրներում, որտեղ ավտոմեքենաները աշխատում են բենզինով, այտեղ օդը համեմատաբար աղտոտված է։ Բնական գազի այրման դեպքում հիմնականում առաջանում է ածխաթթու գազ և ջրային գոլորշի և 1.22 անգամ քիչ ածխաթթու գազ, քան բենզինի այրման դեպքում։ Ընդհանուր առմամբ բնական գազից առտանետվող թունավոր գազերը 1.5 անգամ պակաս են բենզինի առտանետած թունավոր գազերից։ Եվ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ եթե ավտոմեքենաները աշխատեն բնական գազով, ապա կնվազի մթնոլորտի ջերմոցային էֆեկտը ընդհուպ մինչև 20 %։

 

Բնագիտություն.09.09.2016

Քիմիական ռեակցիաներ`միացման և քայքայման:

լրացուցիչ աշխատանք

Բերել միացման և քայքայման օրինակներ:

Քայքայման ռեակցիա-կրաքար (կավիճ)=չհանգած կիր+ածխաթթու գազ, ջուր=ջրածին+թթվածին

Միացման ռեակցիա-երկաթի սուլֆիդ=երկաթ+ծծումբ, ածխաթթու գազ=ածխածին+թթվածին

Քիմիական փորձ.

 

 

Բնագիտություն.08.09.2016

Քիամաիկան երևույթներին բնորոշ հատկություններ/դաս 1.3/

Լրացուցիչ աշխատանք

Բերել կենցաղում հանդիպող քիմիական երևույթների օրինականեր և նկարագրել դրանց հատկանիշները:

 

լուցկու վառվելը

պատի ծանգոտվելը

ապակու կոտրվելը

 

 

POSTED INԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 2016-2017, UNCATEGORIZED

Կենսաբանություն.01.09.2016. տնային աշխատանք

Երևույթներ,քիմիական և ֆիզիկական: /դաս 1.1-1.2/
Լրացուցիչ աշխատանք
Թվարկել կենցաղում հանդիպող քիմիական և ֆիզիկական երևույթ:

 1. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթները: Ներկայարե՛ք օրինակներ:
  Երբ երկու նյութ խառնում ես իրար և հետո կարող ես առանձնացել իրարից դա կոչվում է ֆիզիկական երևույթ: Օրինակ՝ շաքարավազ և ջուր:
 2. Որո՞նք են քիմիական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
  Իսկ երբ երկու նյութ խառնում ենք իրար և հետո չենք կարող առաձնացնել դա կոչվում է քիմիական երևույթ:Օրինակ՝փայտ և բենզին:
 3. Հետևյալերևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը,-քիմիական
բ) եղ յամի առաջացումը,-ֆիզիկական
գ) կաթիթթվելը,-քիմիական
դ) ջրիեռալը,-ֆիզիկական
ե) հայելումփշրվելը-ֆիզիկական

 1. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ.

ա) մեթանիայրումը,
բ) բենզինի թորումը բնական նավթից,
գ) պող — պատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

 1. Ո՞րն է քիմիական երևույթ.

1) շոգիացման հետևանքով աղի բյուրեղ ների անջատվելը լուծույթից,
2) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից,
3) բենզինի թորումը բնականնավթից,
4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդո

 

Posted in 2016-2017 Ռուսկի, Uncategorized

Муравьи

Муравьи – самые старые из всех видов насекомых, им более 100 миллионов лет.Муравьи — одни из самых высокоорганизованных насекомых на  планете.  Крупные лесные рыжие муравьи очень отличаются от маленьких черных, которые иногда забираются в сахарницы на дачах. Главное занятие муравьев — это подготовка запасов пищи на зиму. Они прячут собранные ночью зерна, а днем выносят их сушить на солнце.

Posted in 2016-2017 Մայրենի, Uncategorized

<>

Մարդը  պետք  է  ապրի,  որ  իր  երեխաներին  պահի,    անգործ  չմանա: Պետք  է  Ճամփորդի  բոլոր   երկրներոով,  որ  բացահայտի, թե մարդիկ ինչ պես  են  ապրում, ինչի  կարիք  ունեն,  ինչով  են  զբաղվում, ծանոթանալ  նրանց  հետ,  մեծ  գործընկերների  հետ  ծանոթանալ,  որ  իր աշխատանքի  համար  ավելի  լավ  լինի:  իրականացնի  իր   երազանքը,  ամենա-ամենասիրելի  երազանքը   կատարվի: Կապչունի  մարդը  պետք է  ապրի  իր նպատակների  համար: